Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie, België

Statement minister-president Rutte na afloop van de EU-Turkijetop

Minister-president Rutte was maandag 7 maart bij de EU-Turkijetop om te spreken over de aanpak van het migratievraagstuk.

Instroom beperken, einde aan mensensmokkel

Rutte: ‘In de gesprekken met Turkije zijn we voortdurend op zoek naar de beste manier om de instroom van migranten in te dammen. Die gesprekken zijn nog niet klaar, maar er zijn afgelopen nacht belangrijke stappen gezet. Het doel is daarbij tweeledig: in de eerste plaats om de instroom van Turkije naar Griekenland omlaag te brengen. Bij voorkeur de nul in zicht te krijgen. Dat is zeker ook van belang met het oog op de voorjaarspiek. En we willen het businessmodel van de mensensmokkelaars kapot maken. Er moet een einde komen aan de irreguliere, ongecontroleerde instroom.’

Topontmoeting Turkije en Griekenland

‘Vandaag committeert Turkije zich om alle migranten terug te nemen die geen internationale bescherming nodig hebben. Dat zijn dus de mensen die niet toegelaten worden tot de asielprocedure. Dat is een concrete uitkomst van de top die ons verder helpt. Turkije en Griekenland hebben morgen een gezamenlijke topontmoeting in Izmir, om dit in praktijk verder vorm te geven.’

Turkije wil alle migranten terugnemen

‘Turkije is bereid om meer te doen. Kern van het plan van Ahmed Davotoglu, de premier van Turkije, is dat Turkije bereid is om alle migranten, dus zowel de Syriërs als de niet-Syriërs, terug te nemen. De Europese Unie zou vervolgens voor iedere teruggestuurde Syriër, een andere Syriër moeten opnemen. Dat gaat betekenen dat als je als Syriër de oversteek maakt, je wordt teruggebracht naar Turkije en je onderaan komt op de lijst van mensen die ooit kans maakt op een gereguleerde overtocht naar de Europese Unie. Dat maakt het buitengewoon onaantrekkelijk om de overtocht te maken en de verwachting is dan ook dat de hele stroom vanuit Turkije zal opdrogen.’

Plan uitwerken voor 17 maart

‘Het goede nieuws is dat alle collega’s in de Europese Raad het plan willen uitwerken, voor onze volgende bijeenkomst op 17 maart. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad zal daarin het voortouw nemen. Nederland zal daar als voorzitter van de EU ook bij betrokken zijn’, aldus minister-president Rutte op zijn Facebookpagina.