Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie, België

Roer moet om voor nieuwe en betaalbare geneesmiddelen

Innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt krijgen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Dat is de inzet van de expertbijeenkomst ‘Innovatie voor de patiënt’ op 1 en 2 maart in Amsterdam. In het Europagebouw bespreken experts de mogelijkheden en randvoorwaarden van flexibele markttoelating en afspraken over de prijs voor innovatieve geneesmiddelen.

Meer dan 100 experts bijeen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt meer dan 100 experts op het gebied van markttoelatingsbeleid, vergoedingsbeleid en prijs(beleid) van geneesmiddelen in het Europagebouw in Amsterdam. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is aanwezig.

Dure medicijnen leiden tot onbetaalbare zorg

Innovatieve geneesmiddelen die nu op de markt komen zijn bijvoorbeeld complexe medicijnen voor kanker en kleine groepen ernstig zieke mensen. De medicijnen verbeteren hun kwaliteit van leven aanzienlijk of genezen hen. De keerzijde is dat deze geneesmiddelen vaak ongekend duur zijn wat kan leiden tot onbetaalbare zorg. Daarnaast moet volgens de huidige toelatingsregels de werking van een nieuw geneesmiddel bij grote groepen patiënten worden onderzocht. Dat is bij medicijnen voor kleine groepen patiënten een probleem.

Systeem toekomstbestendig maken

Het huidige systeem moet toekomstbestendig worden. Dat is in het belang van patiënten, artsen en premiebetalers, maar ook voor geneesmiddelenfabrikanten zelf. Want als hun producten niet meer betaalbaar zijn, houdt de zorg op. Ernstig zieke patiënten moeten daarom toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. En de toelatingsregels voor deze producten moeten flexibeler worden. Ook de hoge prijzen van medicijnen vragen aandacht.

Toegang tot innovatieve geneesmiddelen

De bijeenkomst moet antwoord geven op 3 vragen. Op welke producten moet de vroegtijdige toelating zich richten? Welke (voorwaardelijke) eisen stellen we hieraan? En hoe kunnen we vroegtijdig verbinding maken tussen markttoelating en (nationale) vergoedingsstructuren? Het doel: ervoor zorgen dat een patiënt toegang krijgt tot innovatieve middelen die in het huidige systeem de registratie of vergoeding mogelijk niet zouden halen.