Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie, België

Minister Hennis: 'Europa moet volwassen worden'

Wat minister Jeanine Hennis-Plasschaert betreft moet de Europese Unie in juni komen met een allesomvattende strategie. Hierin staat duidelijk hoe Europa omgaat met de steeds complexere en meer verbonden wereld. Hiervoor pleitte de minister vrijdag in Parijs op het seminar 'Europe’s security and Defence; what next?', dat door de Nederlandse ambassade in het kader van het Europees voorzitterschap was georganiseerd.

Brenger van veiligheid

"De Europese landen moeten anders gaan kijken naar de rol die Europa heeft als brenger van veiligheid. We moeten tonen dat de EU een geloofwaardige, effectieve en efficiënte speler is op het gebied van de veiligheid in de directe omgeving van Europa en zelfs verder. Europa moet volwassen worden", stelde Hennis.

Witboek

"De huidige veiligheidssituatie vraagt niet alleen om een alles omvattende Europese visie op veiligheid, maar ook om de benodigde middelen." "Want", vroeg Hennis zich af, "wat is de zin van een visie als je onvoldoende middelen hebt om daaraan handen en voeten te geven?" Er moeten dus uitvoerbare voorstellen komen om de Europese defensiesamenwerking te verstevigen. Ze pleitte voor een witboek waarin de benodigde taken en middelen staan om de wereldveiligheidsvisie van de EU uit te voeren. "Het moet een beeld schetsen van de middelen die we het hardste nodig hebben", zei ze. Dit witboek moet gelijktijdig met de strategie verschijnen, zodat geen kostbare tijd wordt verloren.

Europa moet wat Hennis betreft dan ook onafhankelijker opereren om haar belangen, kernwaarden en leidende principes te behartigen. “Tegelijkertijd moeten we de trans-Atlantische banden aanhalen, samenwerken met de NAVO, de VN en andere organisaties. We moeten pal staan, zowel hier als elders in de wereld."

Samenwerking

Hennis stelde verder dat de Europese landen ook consequenties aan de visie moeten verbinden: meer praktische samenwerking tussen lidstaten. Als voorbeelden noemde ze de integratie van een Duits tankbataljon in 43 Gemechaniseerde Brigade en de opname van de brigade in een Duitse pantserdivisie. Daarnaast doet Nederland mee in het European Air Transport Command en werkt het met Frankrijk en drie andere landen samen bij de aanschaf van Multi-Role Tanker Transportvliegtuigen. Met België en Luxemburg werkt Nederland samen voor de verdediging van het luchtruim. Hennis roemde ook de samenwerking met Frankrijk in Mali en bij de bestrijding van ISIS in het Midden Oosten.

Politieke wil

"Het komt er uiteindelijk op neer dat we de politieke wil moeten hebben iets te doen en de mogelijkheid om makkelijk politieke beslissingen te nemen." Volgens haar is politieke wil cruciaal en wordt die de komende jaren alleen maar belangrijker om problemen het hoofd te bieden. "Europa wordt in toenemende mate gedwongen snel te reageren op de uitdagingen die zich in de wereld voordoen. Landen kunnen zich niet langer meer verschuilen achter nationale soevereiniteit, want dat ondermijnt onze gezamenlijke mogelijkheden om te handelen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen."

Verantwoordelijkheid nemen

Hennis betreurde het dat gebeurtenissen, zoals de aanslagen in Parijs, nodig zijn om Europa te laten beseffen dat het nemen van verantwoordelijkheid, de enige weg voorwaarts is. "En uiteraard voldoende maatregelen. Laten we niet vergeten dat de crises zich in onze eigen achtertuin afspelen. We kunnen er niet op blijven vertrouwen dat anderen onze problemen wel oplossen."

Zie ook