Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie, België

Internationale overeenkomst voor handel in grondstoffen uit afval

Nederland, Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, het bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben op 3 maart een internationale grondstoffendeal ondertekend. De North Sea Resources Roundabout (NSSR) maakt het gemakkelijker om grondstoffen die overblijven na afvalverbranding te verhandelen. Dit staat hoog op de agenda van het Nederlands EU-voorzitterschap.

Kans voor economie en milieu

Grondstoffen die overblijven na afvalverbranding, zoals aluminium en lood, en recyclebaar plastic eindigen nog te vaak als afval. Ze zijn internationaal moeilijk te verhandelen, omdat landen verschillend tegen deze reststoffen aankijken. Compost is bijvoorbeeld te gebruiken als meststof, maar sommige landen behandelen het als afval. Een gemiste kans voor zowel de economie als het milieu. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), minister Kamp (Economische Zaken), de Britse, Franse en Vlaamse milieuministers, het bedrijfsleven en milieuorganisaties nemen de belemmeringen met de Green Deal NSSR weg.

Meer ruimte voor innovatie

Staatssecretaris Dijksma: ‘Om onze economie groener te maken, wil ik de duurzame koplopers uit het bedrijfsleven ruimte geven om te innoveren. En dat is precies wat we met deze deal doen. Door grondstoffen opnieuw te definiëren en het gelijk te trekken met onze buurlanden, wordt innoveren en verhandelen gemakkelijker voor bedrijven. Hiermee helpen we het milieu en brengen we de bedrijvigheid tussen de landen in het Noordzeegebied in een stroomversnelling.’

Green Deal leidt tot meer banen

‘Met deze overeenkomst kunnen Nederlandse bedrijven uit de grondstoffen- en afvalindustrie profiteren van de toenemende afzetmarkt’, zegt minister Kamp. ‘De Green Deal laat zien dat de circulaire economie tot bedrijvigheid, banen en een beter milieu leidt. Zo wordt bijvoorbeeld compost makkelijker te verhandelen, omdat onze buurlanden het gaan zien als meststof in plaats van afval.’

Restafval na verbranding verwerken

Ook restafval uit verbrandingsovens, bodemas, kan door de grondstoffendeal beter worden verwerkt. Een Nederlands bedrijf heeft een techniek beschikbaar om uit deze bodemas kleine deeltjes aluminium, lood, zink, zilver en goud te halen. Een Brits afvalbedrijf kan zijn restafval waar deze deeltjes nog in zitten nu eenvoudiger naar Nederland exporteren, zodat Nederland de bruikbare grondstoffen eruit kan halen. Dit is een van de voorbeelden waar vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid uit de deelnemende landen aan werken om obstakels aan de grenzen weg te halen.

Omschakelen naar circulaire economie

Versterking van de circulaire economie waarbij afval als grondstof wordt ingezet, staat hoog op de agenda tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap. Door sneller om te schakelen naar een circulaire economie kunnen Europese bedrijven 600 miljard euro op productiekosten besparen, oftewel 8% van de omzet. Dat blijkt uit berekeningen van de Europese Commissie. Ook leidt dit tot 580.000 extra banen en een CO2-reductie van 450 miljoen ton per jaar. De ideeën van de Commissie die in december zijn gepresenteerd, worden tijdens het voorzitterschap met de andere lidstaten besproken.